VGS

Onveranderlijke bepaling

Bij het vaststellen van statuten worden soms bepalingen opgenomen die op dat moment misschien heel logisch zijn, maar die jaren later helaas de functie van een ‘blok aan het been’ blijken te vervullen.  Iets dat dan temeer klemt als het dan ook nog eens om een zogenaamde onveranderlijke bepaling blijkt te gaan …

Voorbeeld

In de statuten is bepaald dat de directeur-bestuurder belijdend lid dient te zijn van kerk X. Bij een vacature in 2022 blijkt dat het aantal sollicitanten sowieso al gering is, én dat daar – ook na verschillende rondes – niemand van de vereiste kerkelijke achtergrond bij is. Gelukkig heeft wel een capabele kandidaat uit kerk Y gesolliciteerd.

Mag er dan in zo’n geval van de statuten worden afgeweken? Het korte, juridische antwoord is: nee! Doe je dat toch, dan is een dergelijk besluit waarschijnlijk zelfs nietig, dat wil zeggen dat het ‘geacht wordt nooit te hebben plaatsgevonden’. In concreto: de benoeming van de directeur-bestuur uit kerk Y heeft geen enkele basis en hangt zo volkomen in de lucht …

Wat te doen?

Alertheid is nodig, want zo’n ‘nietig besluit’ moet je nooit nemen, maar wat dan? Toch de statuten proberen te wijzigen? De bestuurder niet in dienst nemen, maar op een andere wijze ‘contracteren’? Eerlijk gezegd: de opties zijn soms erg beperkt, maar het is zeker de moeite waard om de juridische (on)mogelijkheden door ons uit te laten zoeken!

Heeft u vragen naar aanleiding van deze blog of wilt u ons een andere juridische vraag voorleggen? Vanuit onze juridische helpdesk kunt u als lid van de VGS gratis gebruikmaken van onze dienstverlening. We reageren kort en bondig inhoudelijk op uw vraag. Ook hebben wij een handreiking opgesteld voor de belangrijkste juridische thema’s waar u op school zomaar mee te maken kunt krijgen. Per thema vindt u een korte uitwerking en kunt u lezen wie van ons u daarvoor het beste kunt benaderen. Download hier de handreiking.