VGS

De Staat van het Onderwijs 2023 onderkent de moeilijke context voor scholen door het toenemende lerarentekort. Tegelijkertijd hebben scholen de opgave om de basisvaardigheden te verbeteren. Daarvoor wil minister Wiersma meer sturing vanuit de overheid, waarbij ingrijpen mogelijk moet worden als leerlingen geen goed onderwijs krijgen.

Een succesfactor voor het verhogen van de basisvaardigheden én voor het behouden van (startende) onderwijzers, is een professionele kwaliteitscultuur. Dat betekent het geven van goed onderwijs, het volgen en analyseren van de resultaten, het toepassen van relevante interventies in combinatie met een daarbij passende professionaliseringsagenda voor leraren en bestuur.

Geef scholen de ruimte

Arno Bronkhorst (bestuurder VBSO): “Het is dus belangrijk dat schoolbesturen blijvend werken aan professionalisering van het bestuur en de onderwijzers. Tegelijk moet de overheid niet nog meer willen sturen, maar het onderwijs ruimte geven vanuit vertrouwen. En de verantwoordelijkheid laten waar deze hoort, namelijk bij de scholen. De minister helpt het onderwijs niet door structurele problemen met incidentele middelen aan te pakken. Daarom vragen we de overheid om scholen zo te faciliteren dat de ontwikkeling van het onderwijs duurzamer kan worden.”

Burgerschapsonderwijs verbeteren

De Staat van het Onderwijs 2023 vraagt ook aandacht voor versterking van het burgerschapsonderwijs. “We waarderen het dat met burgerschapsonderwijs een goede start is gemaakt, maar er is nog veel te doen. Juist als christelijk-reformatorisch onderwijs hebben we de opdracht onze leerlingen te vormen als burgers voor de samenleving, in het besef dat we op doorreis zijn. Laten we onze verantwoordelijkheid in burgerschapsonderwijs voortdurend nemen, vanuit een doordachte en gedragen visie”, aldus Bronkhorst.

Dit bericht is met dank overgenomen van de VBSO.