VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Ons onderwijs is bijzonder

Dat onze reformatorische scholen bestaan, is niet vanzelfsprekend. Dat weten we uit onze geschiedenis en dat zien we in de landen om ons heen. Ons onderwijs is bijzonder, in meerdere opzichten. Bijvoorbeeld omdat het reformatorisch en vormend is. Daar zouden we veel over kunnen zeggen. Maar deze keer doen we dat niet.

Op dit moment geldt in héél het onderwijs een bijzondere situatie. Als gevolg van het coronavirus werken en leren onze leerlingen en studenten al twee weken thuis.

@Leerlingen en studenten

Geweldig hoe jullie je verantwoordelijkheid nemen! De afgelopen weken waren heel speciaal, en we zijn er nog niet. Maar wat is er al veel werk verzet. Blijf je inzetten om vanuit huis je schoolwerk bij te houden. Veel sterkte en wijsheid gewenst.

@Ouders en verzorgers

Er rust een hele verantwoordelijkheid op uw schouders. Naast al uw andere werkzaamheden heeft u er een taak als onderwijsassistent bij. Mede dankzij u kan het afstandsonderwijs doorgang vinden. Uw inzet en betrokkenheid waarderen we zeer!

@Medewerkers van onze scholen

In de voorbije weken hebben jullie veel inzet en flexibiliteit getoond. De digitale middelen zijn praktisch, maar werken alleen doordat jullie op afstand dicht bij onze leerlingen en studenten blijven. Hartelijk dank daarvoor!

@Alle krantenlezers

We wensen in deze onzekere tijd ieder de ondersteuning van de Heere toe. In het bijzonder als het coronavirus u en uw omgeving raakt door ziekte, overlijden of verlies van inkomsten of werk. Of als u vanwege uw werk, bijvoorbeeld in de zorg, de gevolgen van dit virus van dichtbij ondervindt.

In dit duidelijke spreken van de Heere past ons verootmoediging en een leven in afhankelijkheid. In Psalm 94:18-19 lezen we:

"Als ik zeide: Mijn voet wankelt; Uw goedertierenheid, o HEERE! ondersteunde mij. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt."

Laten we elkaar – én het onderwijs op afstand – opdragen in het gebed.


Vertaling van een bericht namens alle reformatorische VO-, MBO- en HBO-scholen, in het RD van 28-mrt. Download hier de paginagrote advertentie.

NAAR CORONA-OVERZICHT