VGS

Internationalisering, (wereld)burgerschap; thema’s waar we in deze wereld en in het onderwijs niet meer omheen kunnen. Kinderen van nu groeien immers op in een wereld die niet stopt bij de landsgrenzen. Het onderwijs heeft de belangrijke taak om leerlingen kennis te laten maken met de internationale en interculturele samenleving. De leerlingen van nu worden wereldburgers…

Als Driestar onderwijsadvies en VGS juichen we het toe dat scholen hier in toenemende mate aandacht voor krijgen. Tegelijkertijd zien we dat het ook leidt tot de volgende vragen: ‘Wat willen we onze leerlingen meegeven?’, ‘Hoe geven we internationalisering vorm binnen onze school?’, etc.

Datum en locatie

Rondom dit thema willen we graag in gesprek op woensdag 5 februari 2020 van 14.00 tot 16.00 uurDe bijeenkomst vindt plaats bij Driestar Educatief, Burgemeester Jamessingel 2, Gouda.

We zullen verder nadenken over het belang van dit thema en hoe dit vorm te geven in het basisonderwijs.

Aanmelden

Wees welkom en meld je aan door een mailtje te sturen naar Lydia Bor (t/m 3 februari).