VGS

VGS en VBSO willen daarom hun leden informeren over de mogelijke consequenties van de invoering van verplichte toelating van leerlingen en daarover ook met elkaar van gedachten wisselen.

Dit willen we doen in een op D.V. 13 oktober 2021 (middag) in de Parel te Hardinxveld-Giessendam en/of digitaal te beleggen bijeenkomst over dit onderwerp.

Reserveer daarom deze datum alvast in uw agenda .

Nadere mededelingen over het programma etc. volgen zo spoedig mogelijk na de zomervakantie.