VGS

CDA en SGP stellen in hun motie dat het bestuur van de school het bevoegd gezag benoemt en dat het bevoegd gezag bepaalt hoe de bestuurlijke taak wordt ingevuld en uitgevoerd. Ze constateren dat schoolleiders een belangrijke gesprekspartner kunnen zijn in het inspectietoezicht, maar dat in de praktijk nogal eens de gedachte lijkt te bestaan dat zij met de nieuwe werkwijze van de inspectie – de bestuursgerichte aanpak – buitenspel staan.

Heil

Minister Slob (Onderwijs) zag niet veel heil in de motie, maar heeft zich er toch bij neergelegd. In een recent Kamerdebat stelde hij wel als minimale voorwaarde dat de bestuurder niet afwezig mag zijn tijdens het gesprek met de inspectie; dat mag hij dus niet aan de schoolleider overlaten.

De onderwijsinspectie heeft onlangs bevestigd dat het bestuur de delegatie bepaalt die bij het bestuursgesprek aanwezig is. Vrijwilligersbesturen, bijvoorbeeld van eenpitters of kleine organisaties, mogen dus de directeur bij de ontmoeting laten aanschuiven.