VGS
"Juist die vorming heeft tijdens de periode van afstandsonderwijs sterk onder druk gestaan: de coronacrisis stelt jongeren nadrukkelijk voor allerlei zingevingsvragen."
Citaat uit de brief van VGS en VBSO aan de minister

In onze brief schrijven we dat er veel waardering is voor het geld dat vrijkomt en voor het feit dat de minister de noodzaak van de investering onderkent. Tegelijkertijd roepen we de politiek namens onze leden onder andere op om de oplossingen structureel vorm te geven zodat het onderwijs problemen die al langer speelden, zoals het lerarentekort, aan kan pakken.

Meer informatie

Ga naar www.vgs.nl/npo voor meer info over het NPO. We maken graag samen met u een werkbegroting aan, mét de verwachte baten vanuit het NPO, in ons online begrotingsmodel VGS Begroot. Samen kijken we welke extra ruimte er ontstaat. Bijvoorbeeld voor personeelsuitbreiding. Neem hiervoor contact op met uw eigen financieel adviseur bij de VGS of met Arjen de Kraker, a.dekraker@vgs.nl, 0180 – 442 662.

Voor ondersteuning op meer onderwijskundig gebied verwijzen we u graag naar de dienstverlening van Driestar Educatief en KOC Diensten.