VGS

Het bestuur is verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit op de scholen en wordt daar op aangesproken. Het vernieuwde toezicht begint én eindigt bij het bestuur.  Met name bij eenpitters zal dit tot vragen leiden. Hoe voer ik als vrijwillig bestuurder het gesprek met de Inspectie? Mag de directeur daarbij betrokken worden? Welke waarden zijn op onze school van belang? Hebben we voldoende zicht op de kwaliteit van de school?  En hoe presenteren we dat helder aan de Inspectie?

Begeleiding
De VGS heeft samen met Driestar Managementadvies en het Kerstencentrum een aanbod ontwikkeld om besturen en directeuren klaar te stomen voor het nieuwe inspectiebezoek. In één dagdeel brengen we u op de hoogte van theorie én praktijk van het vernieuwde toezicht en trainen we u in het gesprek met de Inspectie.

Doelen van deze begeleiding

  • Informeren – U bent ervan op de hoogte hoe het nieuwe toezicht vorm gegeven wordt en hoe u de ruimte benut die gegeven wordt binnen het nieuwe Onderzoekskader.
  • Presenteren – Het bestuur wordt bevraagd op Onderwijsresultaten, Kwaliteitszorg en ambities en Financieel beheer. U traint aan de hand van de praktijk hoe je de specifieke kwaliteiten van je school kunt aantonen.
  • Reflecteren – U reflecteert op sterkten en zwakten in het besturen van de school. U weet welke vragen nog beantwoord moeten worden op uw school om goed voorbereid te zijn op het bezoek.

Deze begeleiding is bedoeld voor besturen en directeuren. De verantwoordelijkheid voor besturen wordt weliswaar groter, maar de rol van directeuren blijft bij het inspectiebezoek zeker ook van belang. Maak daarom gezamenlijk gebruik van deze begeleiding.