VGS

In deze financiële benchmark worden de baten en lasten per leerling van uw school vergeleken met een grote groep vergelijkbare scholen. De groepen zijn onderverdeeld op leerlingaantal zodat een goede vergelijking mogelijk is. De benchmark geeft u hierdoor nieuwe inzichten. Bijvoorbeeld hoe uw materiële uitgaven zich verhouden met een vergelijkbare groep scholen of waar u mogelijk besparingen kunt realiseren.

Het voordeel van de benchmark via ons online dashboard is dat u deze altijd kunt raadplegen en er gebruik wordt gemaakt van actuele data. Zo kunt u niet alleen de gegevens van vorig kalenderjaar vergelijken, maar bijvoorbeeld de gegevens na afloop van een kwartaal.

"De benchmark geeft nieuwe inzichten door een vergelijking met soortgelijke scholen"
Sander den Hartog, financieel adviseur

Wanneer u al gebruik maakt van de dashboards, weet u dat u veel bruikbare informatie kunt halen uit deze tool. Zowel op hoofdlijnen als op detailniveau wordt inzicht gegeven. Dat geldt ook voor de benchmarks. De overzichten bieden de optie om door te klikken tot op grootboekniveau.

Kosten

Huidige gebruikers van de dashboards kunnen toegang krijgen tot de benchmark voor 17,50 euro per maand per school. De meerprijs bij een meerpitter is 10,00 euro per maand voor iedere volgende school. De licentie komt voor geheel 2019 beschikbaar en is jaarlijks opzegbaar. Bedragen zijn exclusief BTW.

Maakt u nog geen gebruik van de dashboards, maar heeft benchmarking wel uw interesse gewekt? Neem dan contact op met financieel adviseur Sander den Hartog om de mogelijkheden te verkennen.

Verdere analyse nodig?

Naast de toegang tot de online benchmark is het ook mogelijk een uitgebreide analyse te ontvangen over uw jaarcijfers 2018 in vergelijking met de benchmark groep. Hierin worden per onderdeel opvallende verschillen benoemd, wordt dieper ingegaan op de grootste uitgaven en worden aanbevelingen gedaan voor mogelijke besparingen. Deze analyse kan opgesteld worden nadat uw jaarrekening 2018 definitief is vastgesteld. De investering voor deze analyse bedraagt 380 euro (excl. BTW) en is via Sander den Hartog of uw financieel adviseur op te vragen.