VGS

Een veel gestelde vraag aan onze adviseurs tijdens de jaarlijkse begrotingsoverleggen is hoe de materiële uitgaven van de school zich verhouden met vergelijkbare scholen. Zijn er bepaalde budgetten waar mogelijk op bespaard kan worden? Of zijn uitgaven dusdanig efficiënt ingericht dat de meeste middelen reeds aan personeel worden besteed?

Met de online dashboards van de VGS krijgt u inzicht in de bestedingen (per leerling) van afgelopen jaren ten opzichte van scholen van een vergelijkbare grootte. Zowel op hoofdlijnen als op detailniveau wordt inzicht gegeven. Klik hier voor een impressie.

Interesse?

De online dashboards zijn eenvoudig aan te vragen via s.denhartog@vgs.nl. Om toegang te krijgen wordt een bijdrage van 17,50 euro per maand gevraagd. Voor een meerpitter zijn de kosten 10 euro per school per maand (exclusief BTW).