VGS

Overgangsregeling

Het wijzigen van de rekenmethode heeft uiteraard invloed op de scholen. Er zijn scholen die meer geld krijgen én scholen die minder geld krijgen. Voor 90% van de scholen blijft het herverdeeleffect beperkt tot 3%. Het is fijn dat minister Slob heeft besloten met een overgangsregeling te werken. Ook geeft hij aan dat de schoolbesturen die de meest negatieve effecten voelen, een meer uitgebreide overgangsregeling ontvangen.

Alleen voor het VO

De vereenvoudiging geldt voor nu alleen voor de lumpsum van het VO. Het geld dat scholen via samenwerkingsverbanden krijgen voor ondersteuning van leerlingen en de aparte subsidieregelingen blijven besturen op dezelfde manier ontvangen als nu. In het primair onderwijs is de bekostiging nog niet vereenvoudigd, al is daar wel onderzoek naar gedaan. Momenteel liggen deze gesprekken over vereenvoudiging van de bekostiging in het PO stil.

Invoering

De minister streeft ernaar voor de zomer van 2019 dit wetsvoorstel bij de Tweede Kamer in te dienen voor behandeling. De beoogde invoeringsdatum van het nieuwe bekostigingsmodel is 1 januari 2021.

Internetconsultatie

Het wetvoorstel is online gepubliceerd, zodat het veld kan reageren. Dit kan tot uiterlijk 28 september. De VGS zal dit namens de achterban ook doen.

Wilt u meer informatie? Lees hier het volledige bericht op de website van het ministerie.