VGS

We plaatsen met enige regelmaat een bericht met praktische vragen en antwoorden op het gebied van privacy en AVG. Dit is deel zeven.

Wat is de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens?

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens in Nederland. De AP zorgt ervoor dat de wettelijke regels worden nageleefd. En ook dat er voorlichting wordt gegeven en geadviseerd wordt over nieuwe regelgeving.

Hoe kijkt de AP aan tegen het onderwijs?

Volgens Katja Mur, bestuurslid bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zal het onderwijs steeds vaker te maken krijgen met privacykwesties en bescherming van persoonsgegevens. Mur werd geïnterviewd in het februari-nummer van VO-Magazine, en deed daarin enkele interessante uitspraken. “Ik denk dat veel nog in de kinderschoenen staat”, zegt ze. “De digitalisering in het onderwijs is eigenlijk nog maar net begonnen en zou binnenkort wel eens in een versnelling kunnen raken.”

Welke speerpunten heeft de AP voor de komende jaren vastgesteld?

De AP richt zich de komende jaren op datahandel, digitale overheid en kunstmatige intelligentie. Actuele gebieden die om aandacht vragen.

Een concreet voorbeeld hoe deze speerpunten het onderwijs raken?

Katja Mur ziet in het onderwijs steeds meer nieuwe digitale leermethoden als ‘learning dynamics’ en doorlopende leerlijnen gebruikt gaan worden. En de gevolgen daarvan zijn groot, onderstreept ze. “Neem zo’n doorlopende leerlijn. Welke informatie mag daarvan mee naar de volgende database? Stel dat je als leerling een slow starter bent: hoe lang zal je dat nog blijven achtervolgen? Moet dat soort gegevens wel worden doorgeschoven naar volgende partijen? Jongeren zijn kwetsbaar. Op de middelbare school leren ze niet alleen, maar beginnen ze ook de wereld te ontdekken. Daar kunnen ze fouten bij maken. En die fouten moeten hen niet hun hele leven blijven achtervolgen.”

Wat betekent de digitalisering voor schoolbesturen?

Voor bestuurders in het onderwijs heeft Mur een boodschap: alert blijven, onderzoek blijven doen! “Het zou heel goed zijn als in het bestuur of de raad van toezicht mensen zouden zitten met kennis en belangstelling voor ICT en digitalisering. Nu lijkt de AVG nog vaak een moetje, maar als je naar de toekomst kijkt, dan zie je dat er heel veel aan staat te komen en dat veel ervan met digitalisering te maken heeft. Goede gegevensbescherming kan uiteindelijk ook een voordeel zijn voor een school. Bijvoorbeeld als toekomstige brugklassers en hun ouders naar de school komen. Die willen van alles weten over de school en de klassen en de leer methodes, maar vinden het ook wel prettig om te weten dat hun gegevens in veilige handen zijn.”

Op welke manier kunnen leerlingen betrokken worden bij het thema privacy?

De AP heeft een app heeft ontwikkeld waarin jongeren op speelse wijze leren hoeveel ze van hun privacy ‘weggeven’ als ze hun smartphone gebruiken. Deze is te downloaden op de website www.jetelefoondebaas.nl.

Wilt u meer weten?

Meld u dan vóór 3 maart aan voor de privacy en AVG-training voor bestuurders, leidinggevenden en kerkenraadsleden van D.V. 10 maart 2020 in Ridderkerk. Voor vragen: neem contact op met Tineke Mulder, t.mulder@vgs.nl.

Eerdere artikelen in deze serie: