VGS

We hebben momenteel te maken met een pandemie die grote consequenties heeft voor de hele samenleving. De scholen zijn vrijwel gesloten. De kerkdiensten moeten anders worden georganiseerd. Dit geldt ook voor veel vergaderingen en geplande bijeenkomsten. Het is allemaal zeer ingrijpend. Recent hebben we vanuit o.a. de VGS ons meeleven betuigd met allen die betrokken zijn bij het onderwijs.

Ook staan we zeer frequent in contact met onze VGS-scholen om terzijde te staan daar waar gewenst en waar we vanuit de VGS een bijdrage kunnen leveren. Op de VGS website zijn we een Q&A-artikelenserie gestart waarbij we ingaan op allerhande vragen. Ook vragen over bijvoorbeeld de ledenvergaderingen en het vaststellen van jaarstukken etc. Mocht u als lid ook vragen hebben over dergelijke procedurele zaken, neemt u dan contact met ons op. Via de website is het eenvoudig te zien welke medewerker u van dienst kan zijn.

U zult begrijpen dat de algemene ledenvergadering van de VGS op DV 25 april NIET door gaat. De raad van toezicht heeft besloten om de vergadering te verplaatsen naar DV zaterdag 19 september. Waar deze vergadering dan gehouden zal worden, is nog niet bekend. Deze informatie ontvangt u t.z.t. met de bijbehorende documentatie en uitnodiging.

Wat betreft de jaarstukken 2019 geldt dat de jaarrekening, volgens de statuten,  voor DV 1 juli 2020 dient te worden goedgekeurd. Door de genoemde omstandigheden is dit niet haalbaar. Deze termijn kan tot DV 1 oktober 2020 worden verlengd. Tijdens de ALV van DV 19 september 2020 hopen wij alle noodzakelijke besluiten te kunnen nemen.

Namens de raad van toezicht en ook alle medewerkers van de VGS wensen wij u van harte Gods nabijheid toe in deze bijzondere omstandigheden. Het moge ons allen op de knieën brengen in ware verootmoediging zoals Daniël dit beschrijft in zijn gebed in Daniël 9:8-9.

Met vriendelijke groet,

Ds. H. A. van Zetten, voorzitter
Mr. M.J.W. Hoek, secretaris
P.W. Moens, bestuurder

O Heere! bij ons is de beschaamdheid der aangezichten, bij onze koningen, bij onze vorsten, en bij onze vaders, omdat wij tegen U gezondigd hebben. Bij den Heere, onzen God, zijn de barmhartigheden en vergevingen, alhoewel wij tegen Hem gerebelleerd hebben.
Daniël 9:8-9