VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

De eerste optie die wordt geboden is die van elektronisch vergaderen. Hieraan wordt dan wel een aantal vrij strikte voorwaarden verbonden. Zo dient de vergadering langs elektronische weg voor alle leden te volgen te zijn (bijvoorbeeld met behulp van een livestream). Tevens dient er een mogelijkheid te zijn om in het ‘openbaar’ vragen te kunnen stellen en ook om te kunnen stemmen. Voor de ‘gemiddelde’ schoolvereniging lijkt dit daarom niet echt een optie te zijn. Welllicht dat het voor stichtingsbesturen dat wel kan zijn.

De tweede optie is dat de datum waarop uiterlijk vergaderd dient te worden, gewijzigd wordt van 30 juni in uiterlijk 31 oktober. Dit geeft de nodige respijt. Overwogen kan daarom worden om de vergadering D.V. eind september te houden. Wellicht kan dat dan weer op een enigszins met tot op heden vergelijkbare wijze. Ook kan er voor gekozen worden die vergadering ‘kleinschalig’ te organiseren. Gedacht kan worden aan een bijeenkomst van het bestuur met hooguit enkele overige leden. Dit omdat er wellicht ook dan nog ‘afstandscriteria’ zullen gelden. Bovendien is het niet uitgesloten dat er in die periode een zekere ‘inhaalslag’ zal plaatsvinden van activiteiten die nu niet doorgaan en de belangstelling daarom toch al niet echt groot zal zijn…

Voor een stichting geldt overigens sowieso al dat deze vergadering in ‘petit comite’ wordt gehouden.

Advies: stel de algemene leden- / jaarvergadering uit tot D.V. eind oktober en neem daarbij in overweging die dan, hopelijk eenmalig, ‘beperkt te houden’ (qua invulling en opkomst).

Neem contact op met Jan Macdaniel voor een nadere toelichting of een advies in uw situatie.

NAAR CORONA-OVERZICHT