VGS

In de achterliggende maanden gaven wij veel bestuurders en toezichthouders informatie over de achtergrond, inhoud en consequenties van deze nieuwe code. Om al onze leden en klanten van dienst te zijn, stelden wij (in samenwerking met de VBSO) een toegankelijke handreiking op. In deze handreiking geven we uitleg aan de vier principes van de code en hoe deze in de praktijk handen en voeten kunnen krijgen. De handreiking is breed opgezet, waarbij actuele thema’s als regionalisering en zittingsduur een plaats kregen.

Wilt u deze handreiking ook ontvangen of wilt u meer informatie over het thema bestuur en toezicht? Neem dan contact op met ondergetekende.