De fusietoets wordt in het funderend onderwijs afgeschaft. Wel blijft het noodzakelijk om een fusie-effectrapportage (FER) op te stellen bij een fusie. Minister Slob wil de wet aanpassen om dit alles mogelijk te maken. De VGS heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via de internetconsultatie haar mening over deze voorstellen kenbaar te maken.