VGS

De citaten hierboven komen uit de vernieuwde Code Goed Bestuur en de nieuwe Wet op Burgerschapsonderwijs (2021). Het betreft ontwikkelingen waarvan het belangrijk is dat interne toezichthouders en bestuurders zich erop bezinnen en die een plaats moeten krijgen in het strategische beleid van uw organisatie. Als bestuurder en toezichthouder kent u het belang van een actueel en goed doordacht strategisch beleidskader. Het vormt het ‘hekwerk’ waarbinnen de directie en het team het onderwijs ontwerpt en uitvoert. Tegelijk geeft het u de noodzakelijke en belangrijke handvatten om uw rol als toezichthouder en bestuurder goed uit te kunnen oefenen. Het belang van een up-to-date strategisch beleidsplan wordt met bovenstaande citaten onderstreept.

In het schooljaar 2022 – 2023 gaan de teams aan de slag om een nieuwe invulling voor het vierjarige Schoolplan uit te denken. Het is dan van belang dat de kaders op het niveau van bestuur en toezicht helder en actueel zijn. Om die reden wordt het derde jaar van het Schoolplan vaak tijd gereserveerd om op bestuurs- en toezichtniveau het strategisch beleid te herijken en te actualiseren. Er kan namelijk in een tijdsbestek van enkele jaren het nodige veranderen. Daarbij kunt u denken aan wet- en regelgeving en actuele ontwikkelingen vanuit de overheid en in de maatschappij.

Het derde jaar van het Schoolplan wordt vaak tijd gereserveerd om op bestuurs- en toezichtniveau het strategisch beleid te herijken en te actualiseren.

Vanuit de VGS zijn we u graag van dienst om u te ondersteunen bij het proces van herijken en actualiseren. Met kennis van personeelszaken, financiën en wetgeving kunnen we u van integrale informatie voorzien, zodat u uw strategisch beleid tegen het licht kunt houden. Daarbij zijn er verschillende diensten beschikbaar:

Pakket 1

Uw VGS adviseur geeft u tijdens een themasessie een overzicht van de actuele ontwikkelingen. Als toezichthouders en bestuur gebruikt u de input om uw eigen strategisch beleid te ijken en waar nodig te herzien.

Pakket 2

Uw VGS adviseur ontwikkelt op basis van uw huidige strategisch beleid een maatwerkbijeenkomst, waarbij op specifieke punten de diepte wordt opgezocht. Deze sessie levert concrete herzieningen/aanvullingen op waarmee u uw strategisch beleid kunt (laten) aanpassen.

Pakket 3

Uw VGS adviseur neemt u mee in een traject waarin de missie, visie en het gehele strategisch beleid tegen het licht wordt gehouden en zo nodig herschreven. Een organisatieanalyse kan daarbij tot verdiepende inzichten leiden. Dit maatwerktraject komt in samenspraak tot stand en leidt tot een strategisch beleid waarmee uw organisatie de komende jaren vooruit kan.

Uiteraard gaan we graag met u in gesprek om tot een optimaal passend aanbod te komen.
Voor meer informatie of vragen, kunt u terecht bij één van onze organisatieadviseurs Marco van Eckeveld, m.vaneckeveld@vgs.nl, of Diederic Kloosterman, d.kloosterman@vgs.nl.