VGS

Het loongebouw moet – in ieder geval – ten aanzien van de personeelscategorieën directie en onderwijsondersteunend personeel naar aanleiding van de wijzigingen in de nieuwe CAO PO worden geactualiseerd voor 1 augustus 2020.
Vanwege de huidige omstandigheden mag dit worden uitgesteld tot uiterlijk 1 november 2020, maar maak hier zo snel mogelijk een start mee als u dit nog niet heeft gedaan.

Reizen met risico’s

Hoe om te gaan met personeel dat op vakantie gaat? De overheid heeft afgeraden te reizen naar landen met een code oranje (tenzij dit echt noodzakelijk is) of code rood. Een vakantiereis valt uiteraard niet onder een noodzakelijke reis. Als een reis naar een dergelijk risicogebied toch wordt gemaakt, wordt dringend geadviseerd 14 dagen in quarantaine te gaan. Als thuiswerken niet mogelijk is, betekent dit dus dat een medewerker zijn arbeid niet kan verrichten. In dat geval heeft de medewerker geen recht op loondoorbetaling als hij – zich bewust van deze gevolgen – toch afreist. We willen u dan ook adviseren medewerkers hierop te wijzen.

Vergoeding werkloosheidskosten PF en BWGS

We hebben eerder te kennen gegeven dat het Participatiefonds per 1 januari 2021 een modernisering zal ondergaan, waardoor werkloosheidskosten in de regel gedeeltelijk voor rekening van het schoolbestuur komen. De coronacrisis heeft voor vertraging gezorgd, waardoor de invoerdatum is uitgesteld naar 1 augustus 2021. BWGS volgt hierin het PF en zal het volgende schooljaar het huidige reglement behouden. Van de wijzigingen vanaf 1 augustus 2021 brengen wij u na de zomervakantie op de hoogte.

 

We wensen u een goede vakantieperiode toe!

Namens de HRM-adviseurs,

Nadiene Schouwstra