VGS

Hoeveel procent?
Er zwerven allerlei percentages rond op internet en op Twitter over hoeveel procent van de scholen een gesloten toelatingsbeleid voor leerlingen hanteert. De VGS heeft dat vrij precies uitgezocht en dit percentage is lager dan 1 procent van alle PO- en VO-scholen in Nederland. Dat zijn minder dan 100 scholen. Het zijn vrijwel allemaal scholen die lid zijn van de VGS. Overigens heeft de VGS ook nog ongeveer 60 scholen die lid zijn en die een meer open toelatingsbeleid hanteren.
De vraag die opkomt in de richting van de politiek is die van proportionaliteit. Is het redelijk dat er een maatregel moet worden genomen die maar één groep onevenredig hard raakt?

Slecht voor integratie?
Politieke partijen en met name de SP roepen dat het weigeren van leerlingen slecht is voor de integratie en zorgt voor segregatie. Is dit waar?
De scholen met een gesloten toelatingsbeleid bevinden zich meestal in kleinere gemeenten op de biblebelt. Daar is geen migrantenproblematiek zoals in de grote steden en ook geen scherpe scheiding tussen bevolkingsgroepen. Andersom geredeneerd: als deze 1 procent van de scholen zou worden gedwongen de deuren van de school open te zetten voor alle leerlingen, draagt dat niets bij aan de oplossing voor de problemen met minderheden.

Buitensluiten?
De minder dan 1 procent van de scholen die kiest voor een beleid waarbij leerlingen de grondslag moeten onderschrijven, hebben een zeer duidelijk orthodox-christelijk profiel. Het christelijk geloof komt aan de orde bij de dagopeningen, het ademt door in de lessen en tijdens allerlei momenten staat het centraal. Het overgrote deel van de Nederlandse bevolking zal zich hier (helaas) niet bij thuis voelen. Er worden door het gesloten beleid van deze scholen dus geen grote groepen leerlingen buitengesloten die eigenlijk wel op deze scholen zouden willen zitten.

Samenvattend
Is het voor PvdA, D66, GroenLinks en de SP nu echt zo belangrijk om dit door te drukken? Wat lost het precies op? Maar, het is een principiële kwestie, zeggen ze dan. Maar ook bij principiële kwesties is het goed om te zien of het principe de prijs waard is. Als ze meer willen weten over deze problematiek wil de VGS hen graag informatie geven.