VGS

In het RD van 22 december jl. reageerden Verus-voorzitter Wim Kuiper en VGS-voorzitter Pieter Moens. Zij ontkrachtten alle argumenten van Verhoef en stelden kritische wedervragen. Hieronder één van de stellingen (nummer 10), de andere dertien kun u hier vinden.

10. Steeds meer orthodoxe scholen integreren hun overtuiging in hun leerstof. Dat is strijdig met de doelstelling van deugdelijk onderwijs.

Moens: „Waarom zou dit strijdig zijn? Bij deugdelijk onderwijs gaat het erom dat de kerndoelen gerealiseerd worden, passend bij de grondslag en overtuiging van de school zoals het kader van artikel 23 dit aanreikt. Het is juist ijzersterk dat de identiteit van een school zichtbaar is in het gehele curriculum. Scholen worden terecht meer uitgedaagd om vanuit eigenheid en uniciteit het onderwijs inhoud te geven. Logisch is dan dat de overtuiging daarin leidend is en terug te vinden is in het totale onderwijsconcept van de school.”