VGS

Dat betekent dus dat ook VGS-scholen aangesloten moeten zijn bij één van deze vier (door de cao’s gelimiteerde) FUWA-commissies. Nu is één van deze commissies ondergebracht bij GCBO, de Stichting Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs, waar ook de klachtencommissie van de VGS bij is aangesloten. Dit betreft de ‘Bezwarencommissie Functiewaardering Primair en Voortgezet Christelijk en Algemeen Bijzonder Onderwijs’.

We hebben overeenstemming met GCBO bereikt dat om praktische redenen de VGS-scholen door VGS zullen worden aangemeld voor aansluiting bij genoemde commissie. Overigens zijn aan de aansluiting in principe geen kosten verbonden. In concrete gevallen bij de commissie zullen gemaakte kosten bij het betreffende bestuur in rekening worden gebracht.

Als u bezwaar hebt tegen de aanmelding, dan vernemen we dat graag vóór 1 juli. Daarna zal de aanmelding plaatsvinden. Op deze manier wordt voldaan aan de verplichtingen die in de cao worden gesteld.

Hier treft u het reglement van de FUWA-commissie aan.