VGS

De energieprijzen rijzen de pan uit. Het is terecht dat de PO-Raad daar recent de aandacht voor heeft gevraagd. Zeker wanneer daarbij in ogenschouw genomen wordt dat de vergoeding voor materiƫle instandhouding nog steeds te laag is. Een groot aantal schoolbesturen is via de VGS aangesloten bij het inkoopcollectief Energie voor Scholen. Doordat al tijdig energie gekocht is op de energiemarkt, waarbij een risicomijdende strategie wordt gehanteerd, liggen de huidige tarieven voor de aangesloten scholen beduidend lager dan de markttarieven. In onderstaande grafiek komen de verschillen in de gasprijzen van EvS ten opzichte van de marktprijzen voor 2023 goed in beeld.

GV = groot verbruik, KV = klein verbruik

Meer informatie over het energiecollectief treft u aan op www.energievoorscholen.nl