VGS

Wanneer aanpassing nodig?

De modelreglementen worden alleen aangepast als er wijzigingen zijn in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), en die zijn er momenteel niet. Wijzigingen in de WMS die in een later stadium pas worden verwacht, zijn bijvoorbeeld het adviesrecht met betrekking tot de groepsgrootte en instemmingsrecht op de hoofdlijnen van het financieel beleid. Wanneer deze wetswijzigingen ingaan is nog niet bekend. Zodra hiervan sprake is, wordt dit via de website vermeld en worden de modelreglementen aangepast. Hier kunt u de modellen downloaden.