VGS

De betrokken scholen gingen er vanuit dat het een vermelding in een ‘officiële gids’ betrof. Dit blijkt echter in veel gevallen niet zo te zijn. Een aantal scholen voelt zich dan ook misleid. Nieuw is dit verschijnsel overigens niet, want telkens wisselende aanbieders ‘overvallen’ met een zekere regelmaat scholen met aanbiedingen in allerlei gidsen.

Scholen wordt dringend geadviseerd:

  • niet op dergelijke aanbiedingen in gaan of pas nadat er 100% duidelijkheid bestaat dat er geen sprake is van ‘fake-gidsen’ en
  • (secretariaats)medewerkers hierover duidelijke instructies te geven.

Als het onverhoopt toch mis is gegaan dan is het juridisch zo dat in principe een overeenkomst tot stand gekomen is. In bepaalde gevallen is deze echter ‘vernietigbaar’. Dit als de overeenkomst tot stand is gekomen op grond van bedrog of dwaling. Of dat daadwerkelijk is, is sterk afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Onze juristen nemen de gedupeerde scholen graag werk uit handen.

Hebt u een soortgelijk aanbod of soortgelijke factuur ontvangen of hebt u een andere juridische vraag? Schroom dan niet contact op te nemen!