VGS

Passend aanbod

Dit is een resultaat van intensieve contacten van VGS en VBSO met een externe partij om ervoor te zorgen dat het aanbod zo dicht mogelijk bij de schoolpraktijk aansluit en qua prijsstelling gunstig is. Om die reden hebben we pilots bij vijf van onze scholen laten afnemen. We hebben gemerkt dat veel scholen beleidsmatig al stappen hebben gezet, maar daarin nog wel wat ondersteuning zouden willen gebruiken. Ook dat zit in het aanbod verwerkt. Het staat de school uiteraard vrij om zelf een FG-aanbieder te benaderen.

Advies VGS/VBSO

We raden de scholen aan actief werk te maken van het inschakelen van een FG-er. Niet alleen omdat de verplichting officieel al sinds 25 mei bestaat met de invoering van de AVG, maar ook omdat dit begin oktober door de minister nog eens bekrachtigd is ten aanzien van onderwijsinstellingen, waar eerder onduidelijkheid over was (zie deze brief). Bovendien kan een FG-er goed ingezet worden om de puntjes op de ‘i’ te zetten als het gaat om de invoering van effectief privacy-beleid op school.