VGS

Aanleiding

In de samenleving wordt steeds meer aandacht voor dit thema gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het klimaatakkoord van Parijs, de vergroening van de overheid, aandacht voor dit thema door de politiek. Echter, de reformatorische gezindte heeft een achterstand op dit terrein. Voor de samenleving en voor het onderwijs in het bijzonder is verduurzaming een zoektocht. Om die reden heeft het Hoornbeeck College in september 2017 het initiatief opgepakt om duurzaamheid hoger op de agenda te krijgen van de Reformatorische VO scholen. Dit initiatief heeft uiteindelijk geleid tot een Congres Duurzaam Doen op 18 april 2018. Op dit congres hebben de negen reformatorische VO / MBO / HBO instellingen het manifest ondertekend.

 

Aan de slag

Nu is het tijd om concrete stappen te zetten en aan de slag te gaan. Gerard Klerk zal dit namens de VGS oppakken. Hiermee is het project officieel overgedragen. Duurzaamheid is een Bijbelse waarde die gevoed wordt door rentmeesterschap, verantwoordelijkheid voor de schepping, samenwerken en pelgrimschap op de aarde. We zijn hier immers tijdelijk en we hebben ook de plicht om de aarde in goede staat achter te laten aan de volgende generatie.

De stuurgroep gaat met de volgende vragen aan de slag:

  • Hoe krijgen we duurzaamheidsthema’s meer in het curriculum op onze scholen?
  • Hoe verduurzamen wij onze scholen?
  • Hoe brengen we het initiatief Duurzaam Doen verder, ook m.n. in primair christelijk-reformatorisch onderwijs?

Doelen

Het doel van het initiatief is het creëren van een breed draagvlak binnen onze gezindte, er in het curriculum structureel aandacht is voor duurzaamheid en dat de reformatorisch VO, MBO en HBO instellingen aan kunnen tonen dat zij dit thema uiterst serieus nemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Klerk of via www.duurzaam-doen.nl.