VGS

NAAR CORONA-OVERZICHT

Wie had dát kunnen denken? Alle scholen voor drie weken dicht! Wat een ingrijpende tijd nu de scholen gesloten zijn tot vooralsnog 6 april. Een maatregel die de regering heeft moeten nemen. Een veelzeggende maatregel. Dit hadden we enkele weken geleden toch niet kunnen denken? We volgden toen de ontwikkelingen in China en Italië, maar wie had kunnen denken dat dit ons Nederland zou raken zoals het nu doet?

Wat blijkt uit dit alles dat de HEERE regeert. Dat wij kleine en nietige mensen zijn. Door al onze plannen gaat een streep. We zien hier de werkelijkheid van Psalm 77:8: ‘Heilig zijn o God Uw wegen, niemand spreek’ Uw hoogheid tegen!’ Zullen we ootmoedig buigen hieronder? Het is immers niet voor niets. Deze sprake of ernstige roepstem komt tot ons allemaal en bepaalt ons bij ónze schuld en ónze zonden. Dat is onderwijs dat, al zijn de scholen gesloten, doorgaat. Wij hebben vergeving nodig, persoonlijk, als reformatorisch onderwijs en als natie. Wederkeer tot de God des heils, dat is wat nodig is. Dit is huiswerk, dat we allemaal te doen hebben. Dat de Heere ons in de ‘toorn des ontfermens’ wil gedenken.

"Heilig zijn o God Uw wegen, niemand spreek’ Uw hoogheid tegen"
Psalm 77:8

Er komt wat organisatie en verantwoordelijkheid betreft veel kijken bij dergelijke ingrijpende maatregelen als het sluiten van de scholen. We wensen de besturen, leidinggevenden, de leraren wijsheid en zegen toe in de organisatie van het onderwijs ‘op afstand’, in de voorbereidingen van examens etc.

Voor de kinderen en jongeren is het een bijzondere ervaring. Geen vakantie en toch ook geen school. Of zij huiswerk hebben? Dat zal per school verschillend zijn. Maar huiswerk is er altijd, ook voor kinderen. Gebruik deze tijd, naast het schoolwerk en thuis te helpen, vooral om de Heere te zoeken. Reformatorisch onderwijs richt zich namelijk vooral op het hart, op de eeuwigheid. Dat is ook de ernst van deze tijd en de roepstem die tot ons allemaal komt; lees Prediker 12 maar.

Ook voor de ouders en verzorgenden een bijzondere tijd. Het gewone ritme van de dag wordt verstoord en op de primaire verantwoordelijkheid van ouders wordt nu een beroep gedaan. Het zal ook voor wellicht wat lastige situaties zorgen. Toch wensen wij dat de werkelijkheid van Psalm 78:1-7 in de gezinnen mag functioneren.

Wij doen een oproep tot gebed voor de overheid, de ministers, de Kamerleden, degenen die in de zorgsector werken, de schoolleiding en onderwijsgevenden en allen die betrokken zijn bij het reformatorisch onderwijs.

Als profielorganisaties VBSO en VGS wensen wij een ieder in het onderwijs de zegen van de HEERE van harte toe. Wij willen als organisaties de raden van toezicht, bestuurders en directies terzijde staan en zijn daartoe altijd beschikbaar. Bovenal is het onze hartelijke wens dat deze bijzondere omstandigheden ons allen zullen verbinden aan God, in Wiens Hand alle dingen zijn. Hij is de Onveranderlijke, de Getrouwe. Aan Wie kunnen we u en jullie beter bevelen?

Namens de VGS,
P.W. (Pieter) Moens, bestuurder

Namens de VBSO,
A.R. (Arno) Bronkhorst, bestuurder

NAAR CORONA-OVERZICHT