VGS

Aan de hand van deze werkvorm kwam het gesprek op gang over de schoolspecifieke invulling van dit steeds belangrijker wordende thema. Een aantal Good Practices volgde uit deze bespreking. Deze willen wij graag met u delen zodat u wellicht hiermee uw voordeel kunt doen voor uw eigen organisatie. Een beknopte weergave:

  1. Accepteer dat er diversiteit is binnen het team. De houding van de werkgever vormt hierin een belangrijke schakel. Niet iedereen hoeft namelijk hetzelfde te zijn en te kunnen. Juist deze gedachte biedt mogelijkheden en ruimte voor een complementair team. Als het team zich ervan bewust is dat ze elkaar nodig hebben, zal dit ook de bereidheid tot ondersteuning van elkaar vergroten. Deze teamsfeer zal zich kenmerken door wederzijdse hulpvaardigheid. Zo kan het van toegevoegde waarde zijn dat werknemers uit verschillende levensfasen aan elkaar worden gekoppeld.
  2. Maak mensen deelverantwoordelijk voor de schoolontwikkeling. Wanneer ze zelf zien welk stukje ze betekenen in het geheel en daar de eigenaarschap voor voelen, zal hen dit meer gemotiveerd maken. Dit kan concreet worden gedaan door het vragen naar de individuele bijdrage van de medewerker aan de schoolontwikkeling. Dit komt tot uiting in het POP van de medewerker.
  3. In de taakverdeling kan rekening worden gehouden met de levensfase specifieke wensen, persoonlijke ontwikkeling van de individuele medewerker en de teamkwaliteiten. Een grondige herziening van de takenverdeling kan voor diverse partijen een oplossing bieden. Het kan een idee zijn om de verdeling te maken tijdens een teamvergadering met elkaar te bespreken en in te vullen.
  4. Stimuleer de medewerkers om te ontwikkelen. Wanneer mensen bij blijven wat betreft vernieuwingen en vaardigheden voelen ze zich gemotiveerd. Ook wordt daarmee vermeden dat bepaalde taken onevenredig veel tijd kosten voor de medewerker.
  5. Praat met medewerkers over hun werk-privé balans. Juist het gesprek over de verantwoordelijkheid van zowel de werkgever en de werknemer hierin doet recht aan dit onderwerp. Enerzijds kan de werknemer gewezen worden op zijn verantwoordelijkheid voor een volledige inzet op het werk. Anderzijds kan de werkgever begrip en flexibiliteit tonen richting de omstandigheden van de werknemer.
  6. Geef werknemers waardering voor wat ze doen. Als medewerkers horen dat de hun werkgever tevreden is over hun bijdrage, vergroot dit hun motivatie. Juist ook de bij de levensfase behorende complimenten zijn van belang. Bijvoorbeeld de frisse blik van een jonge leerkracht, en de levenservaring van een senior leerkracht.
  7. Deel positieve ervaringen van teamleden die ‘voorlopers’ zijn op het gebied van de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Laat hen bijvoorbeeld hun POP presenteren tijdens een teamvergadering. Dit kan vrees voor het onbekende reduceren en een ‘sneeuwbal-effect’ hebben binnen het team.

Uiteraard is tijdens de workshop het laatste woord nog niet gezegd over dit personeelsthema. Daarom adviseren wij u ook binnen uw eigen schoolorganisatie door te praten over de invulling van de manier waarop ú uw personeel duurzaam inzetbaar houdt. U kunt bijvoorbeeld de interactieve werkvorm ook binnen uw eigen schoolorganisatie toepassen door met uw MT; bestuur en/of MR een sessie te organiseren. Als u hierin geïnteresseerd bent, kunt u hierover vrijblijvend met ons contact opnemen. Graag informeren wij u over de mogelijkheden om dit thema binnen uw schoolorganisatie bespreekbaar te maken.