VGS

Op scholen heeft het thema privacy met name te maken met gegevens die betrekking hebben op leerlingen en personeelsleden. Ook door de media en de Autoriteit Persoonsgegevens wordt regelmatig aandacht besteed aan de bescherming van privacygevoelige gegevens. Veel vragen van schoolbesturen heeft VGS inmiddels via de helpdesk beantwoord. We merken dat het thema steeds meer gaat leven.

In samenwerking met besturenorganisatie VBSO is daarom een vragenlijst met veelgestelde vragen ontwikkeld.
Naast wat algemene vragen over privacy worden er vragen over de volgende onderwerpen behandeld:

  1. Bewustwording en informeren betrokkenen
  2. Wettelijke termen
  3. Gegevensverstrekking aan anderen
  4. Beveiliging
  5. Verwerkersovereenkomst
  6. Toestemming
  7. Functionaris Gegevensbescherming
  8. Datalek

U kunt het document hier downloaden. Staat uw vraag over privacy er niet bij? Neem dan contact op met ondergetekende.