cao

VGS en RMU hechten sterk aan een eigen cao voor het reformatorisch primair onderwijs vanwege het identiteitskarakter hiervan. Daarom is door de VGS en de RMU de cao Reformatorisch Primair Onderwijs afgesloten. De reformatorische identiteit heeft vooral in artikel 11.2 nadrukkelijk een plaats gekregen, waarin instemming met de grondslag en het doel van de onderwijsinstelling wordt gevraagd. Het grote belang van deze identiteitseis is dat genoemd artikel ruimte biedt voor onder andere een richtinggebonden benoemings- en personeelsbeleid.

cao reformatorisch Primair Onderwijs 2016-2017
Hieronder treft u de cao reformatorisch Primair Onderwijs 2016-2017 aan. De cao is afgesloten tussen de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS) als werkgeversorganisatie en de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU, werknemers) als werknemersorganisatie. Nagenoeg alle reformatorische scholen voor primair onderwijs hanteren deze cao voor hun werknemers (het gaat om ruim 4500 werknemers).  VGS en RMU hanteren bij de cao als uitgangspunt dat de teksten en de bepalingen van de cao PO integraal worden overgenomen, tenzij er sprake is van een Bijbels-principieel punt dat om een afwijkende bepaling vraagt, gezien het identiteitskarakter van de scholen.

CAO Reformatorisch PO 2016-2017 Gebruikersversie (In deze gebruikersversie zijn de cao ref. PO 2016-2017 en de cao PO 2016-2017 geïntegreerd)

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met mr. Jan Macdaniel MA
  j.macdaniel@vgs.nl
  0180-44 26 59
  06-13 14 79 19