VGS

Al meer dan 100 jaar zetten we samen met onze leden ons onderwijs op de kaart bij beslissers, beleidsmakers en burgers. We vertegenwoordigen XXX besturen van YYY scholen met ZZZ leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar en hoger beroepsonderwijs. Hun stem laten we horen in politiek en samenleving.

  • Wij verbinden: een cruciale brugfunctie vervullen wij tussen de reformatorische scholen en de samenleving als geheel. We hebben korte lijntjes met bestuurders en schoolleiders, met politici, ambtenaren, deskundigen en organisaties in en om het onderwijsveld.
  • Wij weten wat er speelt in onze achterban en daarbuiten: met die expertise dragen we bij aan betere wet- en regelgeving. En daarmee rusten we scholen toe om te werken aan goed onderwijs.

Ons vertrekpunt? Van harte geloven wij dat het altijd en voor iedereen goed is om God te dienen en Zijn goede geboden als richtsnoer voor het leven te nemen.