VGS

Coalitiepartners: ‘Herstelplan basiskwaliteit’ en behoud onderwijsvrijheid

“Het grondrecht van de vrijheid van onderwijs moet worden beschermd”, aldus het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van PVV, VVD, NSC en BBB. Ondanks dat zijn er ook voorstellen voor meer overheidsbemoeienis met onderwijsmethoden, en voor aanpak van “anti-rechtsstatelijk onderwijs”. Pieter Moens (bestuurder VGS): “Artikel 23 blijft dan wel tekstueel behouden maar de ruimte die de vrijheid van onderwijs biedt aan het maatschappelijk middenveld, wordt ondertussen verder ingeperkt.”

Lees verder