VGS

VGS heeft in samenwerking met VBSO een raamwerkvisie burgerschapsonderwijs geschreven. Deze kunt u opvragen bij Kees de Groot, k.degroot@vgs.nl. Verder:

  • verzorgen we lezingen over dit onderwerp op bijv. thema- of bezinningsbijeenkomsten voor ouders en/of personeelsleden.
  • zijn wij besturen van dienst om het gesprek over dit thema aan te gaan of te verdiepen met ouders, kerken, toezichthouders en mr-leden.
  • adviseren we besturen inzake inspectietoezicht op o.a. burgerschapsonderwijs.
  • publiceerden we in 2021 regelmatig een nieuwsbericht over burgerschapsonderwijs, zie vgs.nl/nieuws/burgerschap.

Neem voor meer informatie contact op met Kees de Groot.

Handige links

SLRO

De SLRO gaf in 2021 aan KOC Diensten en Driestar educatief opdracht tot het ontwikkelen van materiaal dat scholen kan helpen om op een gestructureerde manier invulling te geven aan het burgerschapsonderwijs. Dat resulteerde in de Leerlijn Burgerschap voor basisscholen. “Doelgericht en samenhangend burgerschapsonderwijs. Dat vraagt de overheid van iedere school. De nieuwe Leerlijn Burgerschap voor basisscholen moet het christelijk onderwijsveld houvast bieden bij de uitvoering van die wettelijke opdracht.”

www.leerlijnburgerschap.nl

VBSO/ KOC Diensten

VBSO en KOC Diensten denken graag met u mee om burgerschap de plek op uw school te geven die het verdient. Achter onderstaande link vindt u hun overzichtspagina rond het thema burgerschapsonderwijs. Hier kunt u bijvoorbeeld een infographic downloaden met de stappen die u kunt nemen en de mogelijkheden voor begeleiding bij de implementatie.

www.kocvisie.nu/activiteit/burgerschap/

Driestar onderwijsadvies

Driestar onderwijsadvies helpt scholen burgerschapsonderwijs in de praktijk te brengen. Ze denken met u mee:

  • van visievorming, via implementatie tot praktische handvatten voor teamleden
  • van bijeenkomsten met MT/bestuur, via teambijeenkomsten tot ouderavonden
  • van een eenmalige studiemiddag tot een invoeringstraject.

www.driestar-educatief.nl/burgerschapsvorming

RMU

De RMU heeft een serie webinars over christelijk burgerschap gepubliceerd.

www.rmu.nu/burgerschap/webinars

Stichting School en Veiligheid

Om te helpen bij invoeren van burgerschap op school heeft stichting School en Veiligheid in samenwerking met de VO-raad en de PO-Raad 6 video’s gemaakt. Ook hebben zij alle informatie rondom de wetgeving overzichtelijk op een rij gezet in een brochure/ naslagwerk.

www.schoolenveiligheid.nl/kennisbank/burgerschap-op-de-basisschool-wet-en-regelgeving/

NB In samenwerking met de profielorganisaties is in juni 2021 ook een talkshow uitgezonden: Burgerschap in beweging: hoe verbind je burgerschapsonderwijs aan je grondslag/waarden? Kijk de talkshow hier terug (45 min.).

Onderwijsinspectie

Alle informatie over (toezicht op) burgerschapsonderwijs vind je op de website van de Inspectie van het Onderwijs, inclusief een podcast over basisvaardigheden.

www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/burgerschap