VGS
Bestuurdersnetwerk PO

Daarnaast nemen we deel in verschillende ad hoc overleggen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en bij andere besturenorganisaties, bijvoorbeeld over wetgevingstrajecten of actuele thema’s. Zo proberen wij maatschappelijke trends te ontdekken en deze vervolgens ook te beïnvloeden. Ook willen we op die manier bijdragen aan het bevorderen van een juiste beeldvorming van het christelijk-reformatorisch onderwijs.

Waar we onze stem laten horen? Bekijk een hier een overzicht van de netwerken waarin we participeren.

Bestuurdersnetwerk PO