VGS

Tweede Kamer

Een van de hoofdtaken van VGS is het behartigen van de belangen van het christelijk-reformatorisch onderwijs bij de politiek. We gaan op bezoek bij Tweede Kamerleden van alle partijen met onderwijs in hun portefeuille. In deze gesprekken wordt aandacht gevraagd voor allerlei onderwerpen die onze scholen raken. Ook nodigen we Kamerleden om eens een kijkje te nemen op een van onze scholen in het PO of VO. We merken dat daardoor het begrip en de waardering voor het reformatorisch onderwijs toeneemt.

PO-Raad en VO-Raad

VGS-bestuurder Pieter Moens participeert een aantal keer per jaar in de bestuurlijke overleggen van de PO-Raad en de VO-Raad, samen met andere besturenorganisaties. Dit geeft ruim de gelegenheid om onze standpunten naar voren te brengen bij de Raden en andere organisaties.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs houdt een formeel overleg met besturenorganisaties. Bij dit overleg komen nieuwe toezichtkaders voor PO en VO langs en worden plannen voor de toekomst neergelegd. Wij nemen hier aan deel zodat we op tijd invloed kunnen uitoefenen op de toezichtkaders. Voordat we het overleg in gaan, hebben we contact met een kleine groepen bestuurders en directeuren vanuit de achterban. Zij geven ons input zodat we de juiste punten inbrengen bij de Inspectie.

Overige contacten

 • Vereniging Nederlandse Gemeenten
  We hebben vooral contact over leerlingenvervoer, maar ook over instandhouding en gemeentelijk beleid.
 • Raad van State
  Informele contacten met medewerkers op inhoudelijke dossiers.
 • Onderwijsraad
  Regelmatig hebben we contact met de voorzitter van de Raad. Ook worden we soms uitgenodigd om input te geven op discussies die de Onderwijsraad wil agenderen of adviezen die ze gaat schrijven.
 • College voor de Rechten van de Mens
  Op verzoek van ons vindt regelmatig een gesprek plaats. Met name rond de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) speelt het college een belangrijke agenderende en handhavende rol.
 • RMU
  We werken nauw samen met de RMU op arbeidsrechtelijk terrein. Daarnaast is er veel contact en afstemming op bestuursniveau.
 • Internationaal
  Er zijn veel contacten in Brussel, zowel met SGP-fractie als met lobbyisten
Een uitgebreid netwerk om op de juiste plek belangen te behartigen