VGS

Arbeidsrecht

Het onderwijs is een arbeidsintensieve sector. Loyale en gedreven werknemers maken in uw onderwijsorganisatie het verschil. Om dit te bereiken, wilt u omstandigheden creëren waarbinnen uw werknemers optimaal kunnen functioneren en ontwikkelen.

VGS helpt u om het arbeidsrecht te verbinden met uw personeelsbeleid, bijvoorbeeld wanneer het gaat om de toepassing van de cao. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning bij individuele casuïstiek, bijvoorbeeld rondom ziekte en ontslag.

De arbeidsrechtadviseurs van VGS zijn thuis in de actuele wet- en regelgeving. Onze werkwijze kenmerkt zich door doordacht en praktisch advies te combineren met concrete ondersteuning.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een arbeidsrechtspecialist.

Sociale Zekerheid

Het sociale stelsel in Nederland is ingewikkeld ingericht. Daar komt nog bij dat de sociale zekerheid in het onderwijs eigenaardigheden kent. Zo draagt de werkgever in het primair onderwijs zelf de lasten van werkloosheidsuitkeringen. En ex-werknemers kunnen naast wettelijke uitkeringen ook recht hebben op bovenwettelijke uitkeringen.

Het is daarom belangrijk om deze regelgeving goed te kennen en na te volgen. Zeker wanneer dienstverbanden eindigen. Er zijn bijvoorbeeld mogelijkheden om de kosten van uitkeringen vergoed te krijgen.

De arbeidsrechtadviseurs van VGS zijn thuis in de actuele wet- en regelgeving en kunnen u op de hoogte houden van ontwikkelingen of u adviseren bij specifieke vraagstukken.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een arbeidsrechtspecialist.

Algemene wet gelijke behandeling (AWGB)

De AWGB beperkt de vrijheid van schoolbesturen om een eigen benoemingsbeleid te voeren. Daardoor is het bijvoorbeeld lastig om in het personeelsbeleid de Bijbelse uitgangspunten aangaande het huwelijk te handhaven.

Als er sprake is van veranderende opvattingen op godsdienstig terrein, zijn er voor besturen echter mogelijkheden om daar richting een personeelslid consequenties aan te verbinden. Voorwaarde voor deze consequenties is dat er een consistent en consequent beleid wordt gevoerd op dit terrein.

Binnen de juiste kaders kunt u het benoemingsbeleid zo dicht mogelijk bij de identiteit van de school houden. VGS adviseert en begeleidt scholen bij de uitvoering van consequent en consistent beleid.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een arbeidsrechtspecialist.

Medezeggenschap

Bij de invoering van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is de ontheffingsmogelijkheid om een medezeggenschapsraad in te stellen, vervallen. Daar bovenop komt de politieke tendens om steeds meer bevoegdheden toe te kennen aan de medezeggenschapsraad.

VGS ondersteunt schoolbesturen en -directies onder andere door modelreglementen en statuten op te stellen. Daarnaast adviseert VGS u graag over mogelijkheden om instemmingsbevoegdheden van de medezeggenschapsraad om principiële redenen om te zetten in adviesbevoegdheden.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek met een arbeidsrechtspecialist.