VGS

Onze diensten

U kunt bij ons onder meer terecht voor het opstellen van een:

  • Taakbeleid

Beleidsdocument met de inhoudelijke en procesmatige uitgangspunten voor werkverdeling, vanuit de visie en strategie van de school.

Al uw medewerkers hebben een bepaalde benoemingsomvang. Een overgroot deel van de taken van leerkrachten bestaat uit lesgeven. Daarnaast voert iedere werknemer andere noodzakelijke taken uit om de school draaiend te houden.

Een goed taakbeleid – wanneer nodig in combinatie met een werkbelevingsonderzoek – zorgt ervoor dat ieder lid van het team weet wat er verwacht wordt binnen de benoemingsomvang. Aan de hand van een uitgewerkt taakbeleid is het eenvoudiger om bij te sturen wanneer er onvrede is. Ook voorkomt u gemakkelijker dat een collega overbelast raakt. Zo kunt u het risico op uitval verminderen.

  • Deeltijdbeleid

Beleidsdocument met de kaders en voorwaarden voor werken in deeltijd binnen uw school.

  • Rekentool taakuren jaarbasis

Voor het berekenen van de taakuren op jaarbasis van een medewerker.

 

Contact

Zoekt u ook naar de juiste werkverdeling die tegemoetkomt aan ieders belangen? Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno van Buuren.