VGS

Een eigen cao

VGS heeft namens de aangesloten scholen met de werknemersorganisatie RMU een eigen cao afgesloten voor het reformatorisch PO. Deze cao RPO omvat:

  • Een artikel waarin van het personeel gevraagd wordt in te stemmen met de grondslag van de onderwijsinstelling, een belangrijke arbeidsvoorwaarde voor richtinggebonden benoemings- en personeelsbeleid.
  • Enkele artikelen die de cao PO op onderdelen wijzigen. We hebben een gebruiksversie voor u gemaakt waarin de cao RPO en cao PO zijn samengevoegd.

Download: Gebruikersversie CAO PO en RPO 2022-2023
Download: CAO RPO 2019-2020

De collectieve arbeidsovereenkomst Primair Onderwijs (cao PO), waar de cao RPO op is geënt, is een schriftelijke overeenkomst tussen werkgevers en werknemers in het PO over arbeidsvoorwaarden die voor elke basisschool geldt. De tekst van de CAO PO is te raadplegen via de site van de PO Raad.

Ondersteuning van VGS

Voor allerhande ondersteuning op het gebied van implementatie en toepassing van de CAO PO, kunt u contact opnemen met onze HRM-adviseurs en arbeidsrechtjuristen.

Helpdesk

Voor korte vragen over de cao kunt u gebruik maken van onze helpdeskservice. Onze HRM-adviseurs en arbeidsrechtjuristen denken mee over antwoorden op de meest praktische vragen, zoals:

  • Wat zijn de regels voor pauzes van leerkrachten?
  • Hoe zit het met de uren voor verhuizing wanneer iemand parttime werkt?
  • Hoe gaat u om met verlof voor de bruiloft van een goede vriend die trouwt?
  • Welk type contract geef ik een vervanger?
  • Hoe stel ik een bestuursformatieplan op?