VGS

Drie pijlers van HRM

U kunt bij ons terecht voor deze drie pijlers van strategisch HRM:

  • Personeelsbeheer

Alle administratieve en uitvoerende activiteiten

  • Personeelsbeleid

Alle activiteiten voor het ontwikkelen van personeelsinstrumenten

  • Personeelsmanagement

Alle activiteiten voor het toepassen van de diverse personeelsinstrumenten

Personeelsbeheer

Goed personeelsbeheer is de basis van een vruchtbare en prettige samenwerking tussen de medewerkers en uw schoolorganisatie. Van werving & selectie en functiewaardering tot afvloeiing en ontslag. Personeelsbeheer gaat over het zorgdragen van alle administratieve processen die van belang zijn voor het dienstverband van de u met uw medewerker. Onze personeelsadviseurs kunnen u begeleiden, coachen en zelfs volledig ontzorgen: van strategie tot uitvoering.

Personeelsbeleid

Het personeel is het kapitaal van uw schoolorganisatie. Zij hebben de kennis en ervaring die nodig is voor een goede kwaliteit van het onderwijs. Dat vraagt om doordacht personeelsbeleid, passend bij de identiteit van uw school. Met de juiste instrumenten geeft u vorm en inhoud aan dit beleid.

Personeelsmanagement

Als schoolorganisatie staat u regelmatig voor uitdagingen. Zeker in tijden van krapte, wisselingen in het team of wisselingen in leerlingenaantallen. Hoe zorgt u voor de juiste man op de juiste plek? Hoe houdt u uw medewerkers optimaal inzetbaar voor werk of in het algemeen? Dat vraagt om goed personeelsmanagement, waarbij u oog houdt op instroom, doorstroom en uitstroom. Ook werkinhoud, werkomstandigheden, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk.

Contact

Wilt u weten hoe HRM op strategisch niveau kan bijdragen aan de missie en visie van uw schoolorganisatie? Maak een vrijblijvende afspraak met één van onze HRM-adviseurs.

v.l.n.r. Jolien, René, Arno, Martha en Nadiene
HRM-adviseurs en arbeidsrechtjuristen