VGS

De gesprekkencyclus roept ook regelmatig vragen op, zoals:

 • Welke mogelijkheden zijn er op het gebied van functionerings- en beoordelingsgesprekken?
 • We zitten vast aan bepaalde regels vanuit de cao PO. Welke zijn dat eigenlijk?
 • Vanuit de professionele cultuur willen we meer invulling geven aan 360-graden feedback. Hoe geven we dit een plek binnen de gesprekkencyclus?
 • Mijn medewerker functioneert niet naar behoren; wat moet ik doen?

Advies en ondersteuning van VGS

Wilt u een praktische gesprekkencyclus met toegevoegde waarde? Daar denken we graag over mee vanuit onze expertise. Ook als een medewerker onvoldoende functioneert. Onze diensten:

 • Ondersteuning vlootschouw

Samen nemen we alle medewerkers door. We bespreken hun (mogelijke) ontwikkeling, potentie en toekomst, ook in relatie tot de organisatiedoelstellingen.

 • Professionaliseringsbeleid

Beleidsdocument met mogelijkheden tot professionalisering (ontwikkelkansen) en daarbij de spelregels voor de gesprekkencyclus, scholingsvoorwaarden en faciliteiten.

 • Performance management

VGS heeft de verplichtingen die vanuit de cao opgelegd worden, vertaald naar handige formats. Deze geven u houvast bij de dossiervorming. Daarnaast biedt de VGS gebruiksvriendelijke software, die u en uw medewerkers ondersteunt bij de gesprekkencyclus. Daarmee bouwt u eenvoudig een digitaal personeelsdossier op met de vastlegging van gesprekken, observaties, POP en alles wat verder van belang is voor de gesprekken- en beoordelingscyclus.

 • Training teameffectiviteit met DISC- en drijfveren

Praktijkgerichte training voor besturen en teams die beter inzicht willen krijgen in elkaar en beter willen samenwerken en communiceren.

 • Loopbaanoriëntatie

Een HRM-adviseur brengt de talenten, drijfveren en mogelijkheden met de medewerker in kaart. Dit doen we door middel van een DISC- en drijfverenanalyse en aansluitend het voeren van enkele inhoudelijke (coach-)gesprekken.

 • Praktische training gesprektechnieken leidinggevenden

Hoe geef ik vorm aan een gesprek? Hoe kom ik tot de kern? Hoe zorg ik voor een inhoudsvol gesprek? Hoe kan ik op een goede manier feedback geven aan de medewerker en lastige onderwerpen bespreekbaar maken?

Hulp bij begeleiding nieuwe medewerkers

U heeft een nieuwe medewerker aangenomen. Een mooi moment, want de vacature is vervuld! Maar hoe zorgt u ervoor dat de nieuwe medewerker het beste tot zijn recht komt binnen de organisatie? VGS helpt u bij:

 • Het inrichten van een goede structuur van coaching en begeleiding voor nieuwe medewerkers.
 • Houvast in de begeleiding van een nieuwe medewerker door het opstellen van een gestructureerd plan.
 • Sparringpartner in de uitvoering. Bijvoorbeeld bij vragen over de beoordeling van de nieuwe medewerker.

Contact

Heeft u ook behoefte aan een gesprekkencyclus met meerwaarde? Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno van Buuren.