VGS

Op het gebied van verantwoordelijkheden en inschaling kunnen allerlei vragen leven. Zoals:

  • Welke verantwoordelijkheden heeft de onderwijsassistent?
  • Willen we een teamleidersrol binnen de school óf blijft een leerkracht enkele coördinerende taken vervullen?
  • Hoe waarderen we bepaalde specialismen van leerkrachten?
  • Welke voorbeeldbeschrijving is het meest passend voor de directeur?
  • Welke werkzaamheden zijn er binnen de school en wie voert deze uit?

Als u worstelt met deze vragen is het landelijke waarderingsinstrument FUWA-PO een handig hulpmiddel, met een uitgebreide set aan voorbeeldbeschrijvingen. Toch zien we op scholen steeds meer behoefte aan een schooleigen beloningsbeleid die de verschillen in functie-inhoud op maat doorvertaalt naar verschil in waardering en inschaling. Onze HRM-adviseurs adviseren u graag. Of het nu gaat om advies over de organisatie-inrichting of om het beschrijven en wegen van specifieke functies.

Relevante links

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening op het gebied van functiehuis en functiewaardering:

  • Functieboek opstellen

Document met alle beschrijvingen van de functies binnen uw school, gewogen conform FUWA-PO. Dit kan aan de hand van voorbeeldbeschrijvingen en beschrijvingen op maat.

  • Waardering van functies

Heeft uw school een functiebeschrijving op maat opgesteld? Laat deze wegen via onze HRM-adviseurs. Wij hebben nauwe contacten met gecertificeerde functiewaardeerders.

  • Functiebeschrijving op maat

Heeft u een specifieke functie waarbij de voorbeeldbeschrijvingen niet voldoen? Wij stellen een functiebeschrijving op en laten deze wegen door FUWA-PO.

Contact

Worstelt u met functies en functiewaarderingen? Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met René Tromp.