VGS

Onze dienstverlening

Vindt u het lastig om verzuim te voorkomen of om uw zieke medewerker goed te begeleiden? Onze HMR-adviseurs denken graag mee over het inzetbaar houden van uw medewerker, verzuim- en re-integratie. Ook treden we als casemanager op in de verzuimbegeleiding.

  • Arbobeleid

VGS helpt u bij de ontwikkeling van beleid om uw zorgplicht voor de veiligheid en de gezondheid van uw medewerkers op basis van Arbowetgeving verder vorm te geven. Een ‘Model Kaderregeling Arbobeleid’ is op te vragen bij ondergetekende.

  • Verzuimbeleid

Een preventief en reactief beleid op het gebied van verzuim en duurzame inzetbaarheid.

  • Casemanagement

Ondersteuning door een HRM-adviseur bij ziektetrajecten. Doel: het versnellen van de terugkeer en het voorkomen van stagnatie in het re-integratieproces.

  • Plan duurzame inzetbaarheid

Bij het inzetbaarheidsgesprek gaat het over het welbevinden van de medewerker in zijn of haar werk. Over kansen, uitdagingen en eisen van het werk en de behoeftes van de werknemer. Bij dit gesprek gebruiken we de DISC- en drijfverenanalyse. We bieden dit gesprek gratis aan via GS-vitaal*.

  • Christelijke online zelfhulpmodules

Met behulp van deze laagdrempelige, anonieme modules leren medewerkers klachten herkennen en krijgen ze informatie over (het ontstaan van) de klachten. Daardoor leren ze hun gedragingen en gewoontes te begrijpen en waar mogelijk te verminderen. We bieden deze zelfhulpmodules gratis aan via GS-vitaal*.

* Scholen die zijn aangesloten bij BWGS en/of VFGS kunnen gebruikmaken van gratis of goedkopere diensten via GS-vitaal. Bekijk het volledige aanbod van GS-vitaal op www.gs-vitaal.nl/voorkomen.

Contact

Wilt u graag advies en ondersteuning bij vitaliteit, verzuim en re-integratie? Wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arno van Buuren.