VGS

De analyse van de vermogenspositie en het weerstandsvermogen schept duidelijkheid

Door de vermogenspositie goed in kaart te brengen, kan de school sturen op de kaders die zijn vastgesteld. Een discussie over: ‘Hebben we niet teveel of te weinig vermogen?’  wordt op deze manier voorkomen. De analyse vermogenspositie zorgt voor een onderbouwing van uw reserves. Bij de jaarcijfers en begrotingscijfers kunt u daarop terugvallen.

De analyse van de vermogenspositie en het weerstandsvermogen geeft daarnaast houvast in de verantwoording richting de inspectie. U heeft antwoorden op vragen als: Hoe besteedt de school het geld? Wat zijn redenen voor de aan te houden reserves? En wat is mijn eventuele bestedingsruimte?

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.