VGS

De analyse van de vermogenspositie en het weerstandsvermogen schept duidelijkheid

Door de vermogenspositie goed in kaart te brengen, kan de school sturen op de getallen die zijn vastgesteld. Een discussie over: ‘Hebben we niet teveel of te weinig op de bank?’ wordt op deze manier voorkomen. De analyse vermogenspositie zorgt voor een onderbouwing van uw reserves. Bij de jaarcijfers en begrotingscijfers kunt u daarop terugvallen.

De analyse van de vermogenspositie en het weerstandsvermogen geeft daarnaast houvast in de verantwoording richting de omgeving en belanghebbenden. U heeft antwoorden op vragen als: Hoe besteedt de school het geld? Hoe doelmatig is dat? Wat zijn redenen voor een grote reserve?

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.