VGS

Voor een financieel gezonde organisatie is het belangrijk om te weten welke kosten u de komende jaren kunt verwachten én hoe u deze kunt verantwoorden.

Wat heb ik aan een meerjareninvesteringsbegroting?

Een meerjareninvesteringsbegroting past in het grotere plaatje van de financiën op school. De meerjareninvesteringsbegroting is gekoppeld aan de actuele activalijst. Dankzij deze koppeling wordt inzichtelijk welke investeringen in het verschiet liggen. Blijkt uit de activalijst dat de rekenmethode over drie jaar is afgeschreven? Dan houdt de meerjareninvesteringsbegroting rekening met de aanschaf van een nieuwe rekenmethode over drie jaar.

Als VGS ondersteunen we klanten door middels een rekenmodel op basis van de huidige activastaat een doorrekening te maken van de toekomstige investeringen en afschrijvingslasten. Samen met u bepalen we wat er de komende jaren is te verwachten en hoe we dit kunnen verwerken in de meerjarenbegroting en het beleid.

Wilt u meer weten over ons investeringsplan?

Neem contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek.