VGS

In het handboek staat hoe alles op school administratief gedocumenteerd en geregeld is. Het handboek geeft per proces en processtap aan bij wie de verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen, wat een drempelwaarde is voor bepaalde investeringen, hoe een aanbestedingsproces moet worden uitgevoerd, maar ook hoe en waar documenten worden opgeslagen. Zo houdt u als schoolleider regie op de uitvoering van het proces. Tevens is het handboek een eenvoudige leidraad bij het overdragen van taken en verantwoordelijkheden als personen in dienst komen, een andere plaats in de organisatie krijgen of de organisatie verlaten.

Het Handboek AO is een maatwerk handboek. VGS biedt een handig basisformat. U vult het format in en VGS helpt waar nodig gedurende het proces. Ook controleert VGS of het Handboek AO aan de eisen voldoet.

Interesse?

Neem dan contact op met uw financieel adviseur of ondergetekende.