VGS

We bieden drie verschillende verdiepingssessies (dagdelen) met ieder een eigen strategisch domein, respectievelijk Onderwijs, Personeel en Financiën.

Opbouw

De opbouw van deze sessies is gelijk:

  • Intro over de actualiteit en de (weerbarstige) praktijk van toezichthouden in het onderwijs
  • Bespreken van dilemma’s middels passende werkvormen
  • Aan de hand van een boeiende werkvorm wordt actief de kennis, vaardigheden en attitude verdiept

Doelstelling en leerdoelen

  • het toerusten m.b.t. de vaardigheden en attitude van toezichthouders
  • het verbreden en verdiepen van kennis en inzicht in (strategische) hoofdthema’s in het onderwijs.

Dilemma’s

Een paar voorbeelden van dilemma’s uit de praktijk van toezichthouden:

  • Hoe kun je consequent financieel beleid voeren als het beleid van de overheid zo wisselend is?
  • Kun je beleid maken/toezicht houden zonder financiële kennis?
  • Hoe speel je als toezichthouder in op de krapte op de arbeidsmarkt?
  • Wat is je rol als toezichthouder als een medewerker niet (meer) past bij de identiteit van de school? Wat kun je doen als toezichthouder als de rekenresultaten onder de maat zijn?
  • Hoe ga je om met klachten vanuit de omgeving over het pedagogisch klimaat in een bepaalde groep?

Meer informatie

Mail naar academie@vgs.nl of neem contact op met Diederic Kloosterman via d.kloosterman@vgs.nl en informeer naar de mogelijkheden.