4 september 2017

Reactie internetconsultatie deugdelijkheidseisen

Administratiekantoor, VGS, Reformatorisch onderwijs, Onderwijs, ProActive

Met het aannemen van de wet Bisschop c.s. over de bevoegdheden van de Inspectie is met de Tweede Kamer afgesproken dat de staatssecretaris nog een keer goed de deugdelijkheidseisen tegen het licht zou houden. Daarvoor is onlangs een voorstel gedaan door OCW met daarbij een consultatie aan het veld om input.

De VGS heeft vorige week gereageerd op de consultatie. Deze kunt u hier lezen. We hebben twee hoofdopmerkingen gemaakt. De eerst is dat het vreemd is dat er een algemene zorgplicht voor scholen komt om te streven naar een evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende posities. Dit wordt een deugdelijkheidseis dus de Inspectie kan er naar vragen bij een bezoek. Daarom is de VGS benieuwd hoe die zorgplicht dan ingevuld moet worden. Als de inspectie graag iets terugziet van die zorgplicht zal de neiging bestaan toch een document te maken en zijn we weer terug in de huidige situatie. Hoe ziet zorgplicht er in de praktijk uit? Dat is onze eerste vraag.

De tweede opmerking is de suggestie om de rol van de MR bij de benoeming van de bestuurders voor kleine schoolverenigingen af te schaffen. Dit is in de praktijk onwerkbaar en leidt tot heel ingewikkelde procedures.

De opmerkingen uit het veld worden meegenomen en daarna zal de staatssecretaris met een definitief wetsvoorstel naar de Raad van State doen en daarna naar de Tweede Kamer.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met drs. Gijsbert Vonk
  g.vonk@vgs.nl
  0180-44 26 44
  06-47 89 83 34