Brochures en modellen

Brochures

Regelmatig brengen wij een nieuwe brochure uit. Onderstaande brochures zijn voor VGS-leden op te vragen via secretariaat@vgs.nl:

  • Brochure Goed Bestuur
  • Brochure Identiteitsprofiel
  • Handreiking bij het Identiteitsprofiel
  • Handreiking Sociale Veiligheid
  • Brochure Brede School
  • Informatie lidmaatschap kerken
  • Brochure Relatie kerk en school
  • Handreiking wet Versterking bestuurskracht

 

Modellen medezeggenschap

De onderstaande modellen zijn geactualiseerd naar aanleiding van de nieuwe wet Versterking bestuurskracht (ingangsdatum: 1 januari 2017).

 

Model klokkenluidersregeling

Een klokkenluidersregeling is verplicht voor organisaties met 50 of meer werknemers.