Organisatie en strategie

Een onderwijsorganisatie is geen eiland dat volledig op zichzelf staat, dat in een geïsoleerde setting volledig onafhankelijk van zijn omgeving opereert. Integendeel: elke onderwijsorganisatie wordt in sterke mate beïnvloedt door haar omgeving: door de wetgevende instanties, door de ouders, de werknemers, het zittende bestuur en management, de lokale cultuur. Een succesvolle organisatie is een organisatie die optimaal inspeelt op de wensen en behoeften die binnen die omgeving gelden.

Dat betekent echter ook dat, net zoals de uitkomst van een formule verandert als de variabelen wijzigen, de structuur en het beleid van een succesvolle organisatie veranderen wanneer de omgeving wijzigt. Nieuwe wetgeving, een ontwikkeling in de leerling- en ouderpopulatie, nieuwe inzichten binnen het bestuur en/of het management: het zijn allemaal zaken waar een organisatie op dient te reageren en die aanpassing van beleid of structuur vereisen.

Als VGS zijn wij in staat om u optimaal te ondersteunen en te begeleiden in het vormgeven en aanpassen van uw organisatiestructuur en uw (strategisch) beleid. Deze begeleiding is in handen van adviseurs die officieel organisatiedeskundige zijn. De professionaliteit van onze adviseurs is voor ons een cruciaal punt. Aangezien de specifieke context uw organisatie vormt c.q. zou moeten vormen, volstaan standaardformats of –oplossingen bij organisatieverandertrajecten niet. Elke organisatie en dus elke casus is uniek en moet dus door een professional vanuit een sterk theoretisch kader met een goede blik voor de praktijk vormgegeven worden.

In de submenu’s vindt u een aantal voorbeelden van concrete trajecten die wij reeds met succes binnen verschillende organisaties hebben toegepast. Daarnaast bieden wij u ook diverse producten aan om te onderzoeken in hoeverre uw organisatie op dit moment optimaal presteert binnen de specifieke context.

Heeft u een vraag?

Neem dan contact op met