Home / VGS start met Onderwijs van Waarde

VGS start met Onderwijs van Waarde

Christelijke identiteit juist nu voeden en versterken

Gelooft u dat christelijk-reformatorisch onderwijs van waarde is? Die vraag beantwoordt de VGS overtuigd met JA! En u? Deze tijd van secularisatie vraagt immers om bezinning op de vraag: wat voegt het christelijk-reformatorisch onderwijs juist nu toe? En: hoe kunnen we alle gremia in ons onderwijs zó toerusten dat ook zij leren van waarde te zijn? Daarom start VGS, samen met meerdere partners, een nieuw initiatief: Onderwijs van Waarde.

Diederic Kloosterman, projectleider: ‘VGS hecht er waarde aan om de christelijke identiteit van scholen, juist in deze tijd, te voeden en te versterken. De meerwaarde daarvan willen we blijven doorgeven aan volgende generaties. Het project Onderwijs van Waarde inspireert en activeert bestuurders, schoolleiders, docenten, ouders en leerlingen het christelijk reformatorisch onderwijs op een positieve manier uit te dragen. Ons vertrekpunt staat verwoord in Psalm 32:8: ‘Ik zal u onderwijzen, en u leren van de weg die gij gaan zult; Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn.’ Als op een school gebeurt wat David in deze Psalm bezingt, is onderwijs écht van waarde.’

Een nieuw initiatief?

VGS is al jaren bezig om zijn doelgroepen toe te rusten op het gebied van identiteit, een bekend thema dus. Toch kiezen we ervoor dit onder een nieuw initiatief te hangen. Hierdoor kunnen we dit (belangrijke) thema beter onder de aandacht brengen en koppelen aan gerelateerde activiteiten. Ook is deze aanpak beter af te stemmen met andere organisaties, zodat we synergie en een integrale aanpak bevorderen. Door deze benadering merken we ook intern dat het ons veel creatieve
ideeën oplevert om dit belangrijke thema onder de aandacht te brengen.

Secularisatie: terugtrekken of naar voren stappen?

Het christelijk reformatorisch onderwijs verschuift door de secularisatie naar de zijkant van onze samenleving. Voor Bijbelse overtuigingen is steeds minder ruimte, zeker op politiek en bestuurlijk niveau. Trekken we ons in reactie daarop verder terug of geloven we dat ons onderwijs voor
iedereen van waarde is? Diederic: ‘De VGS is ervan overtuigd dat juist deze tijd vraagt onze diepste drijfveren en identiteit als vertrekpunt te nemen voor
onderwijsinhoud en schoolcultuur. We geloven dat ons onderwijs niet alleen van waarde is voor onze achterban, maar ook vruchten afwerpt voor de hele samenleving.’

Samen ondersteuning bieden

Ons onderwijs is waardevol en brengt hoop en verlangen voor de man en vrouw die voor de klas staat, om uit te delen en voor te leven. Het vormt hét fundament in de dagelijkse praktijk voor het toerusten en vormen van duizenden leerlingen. Omdat we ons onderwijs als een groot goed zien, willen we als VGS onze rol als verbinder en toeruster van harte innemen. Dit willen we met dit initiatief concreet vormgeven door:

  • toerustingsmateriaal ter beschikking te stellen om het gesprek in de klas of thuis aan te gaan over de meerwaarde van christelijk reformatorisch onderwijs;
  • video’s en podcasts te maken over verschillende onderwerpen binnen het thema;
  • webinars te organiseren waar ruimte is voor interactie;
  • bijeenkomsten te organiseren voor alle groepen uit het onderwijsveld die zich richten op inspiratie en toerusting;
  • lezingen te geven die met dit onderwerp te maken hebben;
  • leesmateriaal rondom bijbels onderwijs te verzamelen.

Bovenstaande activiteiten realiseren we waarnodig met onze partners. We hopen dat u met ons optrekt en we samen tot zegen mogen zijn voor een toekomst die hoop biedt voor onze leerlingen, waar onderwijs van waarde blijft.